மக்களின் பங்கேற்பினை வெளிப்படுத்தும் மற்றுமொரு நிகழ்வாக மட்டக்களப்பு களுவாஞ்சிக்குடி கமநல அபிவிருத்தி திணைக்கள பிரிவின் கிழ் வரும் சின்ன வன்னியனார் வெளிக் கண்ட பிரிவுக்குட்பட்ட போடியார் குளத்திற்கான புனரமைப்பு சிரமதானப் பணிகள் 06.09.2018 அன்று காலை கொக்கட்டிச்சோலை கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் சிரேஸ்ட பெரும்பாக உத்தியோகத்தர் அவர்களின் தலைமையில் இடம் பெற்றது.

இக்குளமானது துப்பரவாக்கப்படுவதன் முலம் இப்பகுதியிலுள்ள நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்கள், கால்நடைகள் நன்மையடைவுள்ளனர். இவ் குளத்திற்கான புனரமைப்பு சிரமதானப்பணி நிகழ்விற்கு மட்டக்களப்பு கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் களுவாஞ்சிக்குடி கமநல அபிவிருத்தி பிரிவு அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள், இப் பகுதிவிவசாய அமைப்பு பிரதிநிதிகள் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர்.